Uniks помага на хора, екипи и компании.

Предлагаме решения на корпоративните предизвикателства чрез позитивен подход в три направления: Подобряваме благосъстоянието на ХОРАТА, представянето на ЕКИПИТЕ и резултатите на ОРГАНИЗАЦИИТЕ.

Предизвикателства

Uniks оказва въздействие върху много области на стратегическото управление на хората, особено тези, свързани с РАЗВИТИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТАЛАНТИТЕ.

impact

Какво ни прави уникални?

  • · Целта на обратната връзка: благосъстояние на индивиди и групи чрез емоционални връзки.

  • · Два инструмента в едно приложение: 360º тест и разпознаване

  • · Въздействие на 3 нива: индивидуално, групово и организационно.

  • · Човекът заема централно място и оценката се извършва на всички нива.

  • · Динамична обратна връзка (24/7).

  • · Добър UX, по-добро приемане и по-добро привързване.

  • · Високо участие: по-висока ангажираност.

  • · По-ниска цена от другите 360º инструменти за обратна връзка.