Контролен панел

Контролният панел позволява създаването на концепции за благодарност на групата, конфигурация на нейното функциониране, изпращане на покани по имейл и достъп до всички глобални и индивидуални данни на групата.

Uniks, управление на човешките ресурси, глобални данни за служителите

Глобални данни

· Групово участие · Индивидуално участие · Най-популярни концепции за благодарност · Най-активни потребители

Uniks, HR платформа, профил на силните страни и компетенциите на групата и хората

Профили на хора и групи

· 5 силни страни и 1 област за подобрение (глобална обратна връзка) · 3 фактора и 11 компетенции (глобална обратна връзка) · 10 силни страни и 3 области за подобрение (обратна връзка с членовете на групата) · Самооценка на потребителя · Доклад за самопознание.

HR Tech Uniks, подробности за оценката на 360 обратна връзка и разпознаване между хората

Подробности за обратна връзка

· Подробности за всяка оценка от 360º · Подробности за всеки медал за благодарност

Uniks, HR, настройки за разпознаване на благодарност (значки)

Настройка

· Създаване на персонализирани концепции за благодарност (ценности и поведение) · Видимост на медали и послания · Глобални и индивидуални ограничения за употреба · Изпращане на покани по имейл · Напомняния за бездействие (календар)