Изберете правилния план за вашата компания

Гъвкави планове, създадени за 360

Изберете броя на потребителите

200

Основен

Благодарност и 360 оценка за добро изживяване
От
36 / година

безплатни функции

 • Самооценка и себепознание
 • Благодарност с 16 фиксирани медала
 • Силни страни на групата
 • Получени индивидуални оценки

Контролен панел

 • Управление на групи, потребители и покани
 • Показатели за използване
 • Настройка на използване
 • Потребителска синхронизация чрез API
 • Интеграция с Wolters Kluwer
 • Интеграция с Workplace

Плюс Благодарност

Неограничена благодарност и 100% възможност за конфигуриране
От
60 / година

Основен и също

Благодарност

 • Персонализирани награди (медали)
 • Определете ограничения за употреба
 • Конфигурирайте видимостта

Plus 360

360 Оценка с профил на компетентност
От
60 / година

Основен и също

Профил 360

 • Силни страни, подчертани от членовете на групата
 • Фактори и компетенции
 • Фактори и компетенции на вашите групи

Premium

Най-пълната опция
От
82 / година

Основен

Плюс Благодарност

Plus 360