Uniks ajuda les persones, els equips i les empreses.

Uniks impacta positivament en les organitzacions a l'actuar sobre algunes de les problemàtiques que les empreses tenen i treballant a tres nivells: Millorem el benestar de les PERSONES, el rendiment dels EQUIPS i els resultats de les ORGANITZACIONS.

Reptes

Uniks té impacte en moltes àrees de la gestió estratègica de persones, especialment en aquelles relacionades amb l'ALINEAMENT i el DESENVOLUPAMENT DEL TALENT.

impact

Què ens fa únics?

  • · El propòsit del feedback: benestar de persones i grups a través dels vincles afectius.

  • · Dues eines en una sola aplicació: test 360º i reconoixement.

  • · Impacte a 3 nivells: individual, grups i organització.

  • · Posa a la persona en el centre i és per a tots els nivells.

  • · Feedback dinàmic (24/7).

  • · Bona UX, millor adopció i major inclinació.

  • · Alta participació: major compromís.

  • · Preu més baix que altres eines de feedback 360º.